+371 28144335  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
preces par 0,00 €
0
preces par 0,00 €
0

TIKKO IEGĀDĀJĀTIES KAMADO BONO GRILU?

Pirms KAMADO BONO grila salikšanas un pirmās lietošanas, izlasiet sniegtos padomus.
Šī informācija Jums palīdzēs droši lietot KAMADO BONO.
Iesakām rūpīgi izlasīt drošības norādījumus un tos ievērot!
NEPIESKARIETIES, NEKUSTINIET UN NEPĀRVIETOJIET grilu, kad tajā ir sakarsušas ogles, vai tas vēl nav atdzisis.
Neaizmirstiet par savainošanās risku pie grila metāla daļām, tāpēc vienmēr uzmanīgi pieskarieties tā stiprinājuma elementiem, metāla virsmām un nerūsējošā tērauda gaisa atverēm u.c.
Aizdedzot ogles, izmantojot sērkociņus vai degli, cepot uz sakarsušām oglēm vai pieskaroties uzkarsušām cepšanas virsmām, sargieties no ugunsgrēka briesmām.

AR JEBKURU SAKARSUŠU PĀRTIKAS GATAVOŠANAS IEKĀRTU NEPIECIEŠAMS APIETIES ĻOTI UZMANĪGI.

Neaizmirstiet, ka, gatavojot, grils, cepšanas restītes un iekšpusē esošās ogles ir uzkarsušas.
Grila svars ir gana liels, tādēļ, vēloties to pārvest, pārcelt vai pacelt, dariet to uzmanīgi. Vēloties pārcelt, pacelt, iekraut vai izkraut grilu, rīkojieties uzmanīgi – varat savainoties pie metāla konstrukcijas daļām.
NEKAD nenovietojiet grilu uz koka vai citām viegli uzliesmojošām virsmām. Lietojot grilu, tā keramiskā pamata apakša izdala karstumu, tādēļ grilam līdzās esošie objekti var aizdegties. Lietojiet grilu tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
Nekad neatbalstieties pret grilu vai tā atsevišķām daļām (piem., pret rokturi). Neļaujiet bērniem rotaļāties līdzās grilam, kas kurās vai ir sakarsis. Regulāri pārbaudiet, vai visi stiprinājuma elementi ir pieskrūvēti.

KAMADO BONO metāla gredzeni paredzēti konstrukcijas turēšanai, tādēļ ir ļoti būtiski garantēt, lai visi savienojumi būtu atbilstoši droši saskrūvēti. Īpaši svarīgi to ir izdarīt pēc dažām pirmajām cepšanas reizēm, nesaskrūvējiet metāla gredzenus pārāk cieši, jo tas var iešķelt grilu. Vēlāk visus stiprināšanas elementus ieteicams pārbaudīt vismaz divas reizes gadā.

CEPOT PĀRTIKU, VIENMĒR UZLIECIET GRILA VĀKU.

Būsit pārsteigti ieraudzījuši, cik vienkārši ir izcept visīstāko lielcepeti 330 °C temperatūrā – ir vien jāaizver grila vāks. Visu pārējo darbu Jūsu vietā veiks KAMADO BONO grils. Gatavojot pārtiku, KAMADO BONO jābūt aizdarītam. Pārbaudot vai pārceļot cepamo pārtiku, centieties pēc iespējas ātrāk aizdarīt KAMADO BONO vāku, lai saglabātu p;ec iespējas nemainīgāku cepšanas temperatūru. Tikai tādā veidā varēsit regulēt cepšanas temperatūru ar gaisa vārstuļiem. Ja vāku pavērsiet plaši, liesma palielināsies un cepšanas temperatūra paaugstināsies, bet tādā gadījumā pārtika netiks labi izcepta. Turklāt, neaizmirstiet, ka atvērtu uguni nevar atstāt bez uzraudzības.
Ja vēlaties atvērt sakarsušu grilu, dariet to prātīgi.
Grila vāku atvērt strauji nedrīkst. Vēloties atvērt sakarsušu (vairāk par 200 °C) grilu, vairākas reizes nedaudz paceliet vāku, lai gaiss no ārpuses lēni un pamazām iekļūtu grilā un neizraisītu liesmas uzliesmojumus vai caurvēju, kura dēļ iespējams apdedzināt rokas. Neļaujiet bērniem pieskarties vai atvērt sakarsušu grilu.

SVARĪGI!

Kad neizmantojat grilu, aizveriet to, kā arī virsējos un apakšējos gaisa vārstuļus. KAMADO BONO ir svarīgi sargāt no mitruma un lietus. Pārklājiet grilu ar speciālu, lietus necaurlaidīgu pārklāju, visus metāla vai keramiskos aksesuārus glabājiet grila konstrukcijas iekšpusē.

UGUNS IEKURŠANAI NEIZMANTOJIET DEGŠANAS ŠĶIDRUMU.

Degšanas šķidrums iesūksies KAMADO BONO keramiskajā virsmā, bet tajā esošās ķīmiskās vielas uz ilgu laiku piesārņos grilu un sabojās cepamās pārtikas garšu. Grila iekuršanai izmantojiet bez aromāta, sausos grila ogļu iekurus. Tas ir ātrākais veids grila iekurināšanai un nepieciešamās temperatūras sasniegšanai, nepiesārņojot KAMADO BONO grilu ar ķīmiskām vielām.

KAMADO BONO GRILA IEKURINĀŠANA.

Grila iekuršanai izmantojiet tikai dabīgas ogles gabalus un cietos iekurus. Ievērojiet grila iekurināšanas instrukcijas. Pārtika, izcepta uz dabīgām oglēm, ir īpašas garšas.
Dažas pirmās reizes necepiet augstā temperatūrā.
Pārāk liela liesma var sabojāt starpliku, tai nepaspējot atbilstoši piestiprināties. Pirmajām cepšanas reizēm izvēlieties temperatūru zemāku par 177 °C, tādā gadījumā starplika pilnībā piestiprināsies pie KAMADO BONO grila. Ja gadījumā sabojāsit starpliku, iegādājieties jaunu, pielīpošu starpliku, piemērotu augstām temperatūrām.

VIENMĒR UZVELCIET KARSTUIZTURĪGUS CIMDUS.

Pieskaroties sakarsušām keramiskajām daļām vai cepšanas virsmām, sargājiet rokas no apdegšanas. Neaizmirstiet, ka sakarsušas grila daļas drīkst novietot tikai uz nedegošām, karstumizturīgām virsmām.
Ogles glabājiet sausas.
Saslapušas ogles degs, taču to iedegšanai būs nepieciešami daudz lielāki centieni. Ugunskastē no iepriekšējām reizēm saglabājušās ogles ir piemērotas izmantošanai, lai arī tās var būt saslapinājušās, īpaši lietainos laikapstākļos. Tādā gadījumā oglēm, kas saglabājušās ugunskastē, pieberiet vēl nedaudz sausu ogļu un samaisiet – tā grilu iekursit ātrāk.

SARGĀJIET KAMADO BONO GRILA IEKŠPUSI NO MIRTUMA.

Sargājiet grilu no lietus: centieties, lai tā iekšpusē neiekļūtu ūdens. Kad grilu neizmantojat, uzklājiet tam aizsargājošu lietus necaurlaidīgu pārklāju. Grilu var izmantot pat tad, kad līst vai snieg, taču tā iekšpusi obligāti jāsargā no mitruma. Laika apstākļiem kļūstot vēsākiem, ūdenim iekļūstot porainajā grila iekšpusē, ūdens var sasalt un keramiskās daļas var ieplaisāt. Tādēļ grila iekšpuses tīrīšanai nedrīkst izmantot ūdeni.

KAMADO BONO VAR LIETOT VISA GADA GARUMĀ.

Jūsu grils ir izgatavots izmantojot aukstākās mūsdienīgās tehnoloģijas, tādēļ tas ir izturīgs pret lielām temperatūras izmaiņām un var saglabāt vēlamo cepšanas temperatūru neatkarīgi no laikapstākļiem. Varat baudīt grilā ceptu pārtiku gan ziemā, gan vasarā. Šajā grilā izcept aromātisku cepeti varat pat tad, kad ir stindzinošs aukstumiņš. Taču, pēc lietošanas grila iekšpuse obligāti jāaizsedz, lai tajā neiekļūtu mitrums, ūdens vai sniegs. Ja KAMADO BONO tomēr ir iekļuvis mitrums, grila iekšpus jāizslauka sausa, pēc tam jāievieto neliels ogļu daudzums un pamazām jāuzkarsē grils līdz 170–175 °C.

JA NELIETOJAT GRILU, SAGATAVOJIET TO PIEMĒROTAI ILGĀKAI GLABĀŠANAI.

No restītēm notīriet taukus un pārtikas paliekas, likvidējiet pelnus. Pārliecinieties, ka visas grila detaļas ir tīras un sausas. Neaizmirstiet iztīrīt ugunskastes atveres un restītes.
Ja grilu ilgi neizmantosit, pārklājiet to ar speciālu pārklāju, taču periodiski pārbaudiet, lai mitrums no ārpuses vai kondensāts neiekļūtu KAMADO BONO iekšpusē. Bambusa paliktņus glabājiet sausās iekštelpās, tā tos pasargāsit no pelēšanas. Vēloties atkal sākt lietot grilu pēc ziemas, iesakām iekurt nelielu daudzumu ogļu un uzkarsēt grilu pamazām līdz 170–175 °C, lai likvidētu mitrumu, kā arī pelnu un pārtikas pārpalikumus.

JŪSU KAMADO BONO GRILAM PIEMĒROTAS IR TIKAI DABĪGAS GABALOGLES.

Tādā gadījumā tā var ilgi uzturēt nepieciešamo temperatūru, pamērotu Jūsu izvēlētajam cepšanas veidam. Vienmēr izvēlieties tikai labākās kvalitātes dabīgas gabalogles. Vairums ogļu un ogļu brikešu tiek ražotas izmantojot koksnes apstrādes atlikumus, ķīmiskos piemaisījumus, naftas produktus un citus pārtikas gatavošanai nepiemērotos materiālus. Tādas ogles atstāj daudz pelnu, tādēļ var samazināties gaisa caurlaidība caur grila ugunskasti, bet tajās esošie ķīmiskie piemaisījumi maina cepamās pārtikas garšu. Lietojot prastas kvalitātes ogles, jums būs grūtāk saglabāt pastāvīgu grila temperatūru ilgākam laikam.

GRILA APDZĒŠANAI NEKAD NEIZMANTOJIET ŪDENI.

Beidzot cepšanu, vienkārši aizveriet grila virsējo un apakšējo gaisa vārstuli. Liesma apdzisīs, bet grilā palikušās ogles varēsit izmantot nākamajā reizē.

GRILA IEKŠPUSES TĪRĪŠANAI NEIZMANTOJIET ŪDENI.

KAMADO BONO iztīrās pati. Ja to mazgāsit ar ūdeni, porainās grila sieniņas uzsūks visus iekļuvušos šķidrumus. Beidzot cept, aizdariet grila vāku un abus gaisa vārstuļus. Tā pārtikas pārpalikumi un apsūbējumi sadegs un pārtaps par oglēm. Pirms nākamās cepšanas notīriet cepšanas restītes ar KAMADO BONO tīrīšanai paredzētu tīrītāju un birstīti.

NEVALSTIET UN NEKURSTIET AIZDEGTAS OGLES.

KAMADO BONO grils kurās ļoti produktīvi bez jūsu palīdzības. Tas ir veidots tā, lai ogles tajā iedegtos vienlaicīgi, tādēļ, tām uzkarstot, vislabāk tās ir neaiztikt. Oriģinālās KAMADO BONO restītes oglēm speciāli ir veidotas tā, lai gaisa plūsma palīdzētu tām vislabāk un visilgāk saglabāt Jūsu izvēlēto temperatūru.

REGULĀRI PĀRBAUDIET, VAI VISI STIPRINĀŠANAS ELEMENTI IR PIESKRŪVĒTI.

KAMADO BONO metāla gredzeni paredzēti vāka turēšanai, tādēļ ir ļoti būtiski garantēt, lai visi savienojumi būtu atbilstoši un droši saskrūvēti. Īpaši aktuāli ir pārbaudīt visus savienojumus sākumā, kad grilu esat izmantojuši tikai dažas reizes. Vēlāk visus stiprināšanas elementus ieteicams pārbaudīt vismaz divas reizes gadā.

PĀRLIECINIETIES, KA APAKŠĒJAIS GAISA VĀRSTULIS IR ATBILSTOŠI IEVIETOTS GRILĀ.

Ja stumjamais apakšējais gaisa vārstulis un aizsargtīkliņš tika izņemts un Jūs vēlaties tos atkal ievietot, iesākumā ievietojiet tīkliņu divās, kreisajā pusē esošajās, cilpās. Pēc tam ievietojiet vārstuli tā, lai tas karātos virs tīkliņa (bet ne aiz tā), un pakariniet vārstuli uz cilpas labajā pusē. Vēloties iztīrīt no grila pelnus, vienkārši pastumiet tīkliņu uz labo pusi. To pilnībā izņemt nevajag. Kad lietojat grilu, tīkliņam vienmēr jābūt savā vietā, pastumtam uz kreiso pusi. Gaisa vārstulis kontrolē gaisa plūsmu, bet aizsargtīkliņš paredzēts pret dzirkstelēm. Neaizmirstiet par risku savainoties pie asām metāla detaļām. Nepieskarieties tām, kad grils ir sakarsis.

SARGIETIES NO UGUNSGRĒKA.

Atklāta liesma var radīt briesmas cilvēkiem un dabai. Ievērojiet Vispārējo ugunsdrošības noteikumu prasības par noteikto minimālo attālumu no būvēm un cietiem degošiem objektiem. Neatstājiet iekurinātu un atvērtu grilu bez uzraudzības. Lietojot grilu, izkritušo karsto pelnu dēl var aizdegties līdzās esošie objekti. Lietojiet grilu tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem, piem., sausām lapām, koka seguma un laika posmā, kad ir paaugstināta ugunsgrēku iespēja. Nekustiniet sakarsušu grilu. Neļaujiet bērniem rotaļāties līdzās degošam vai sakarsušam grilam.
Gatavojot pārtiku, neatstājiet atvērtu grilu bez uzraudzības, īpaši, kad pūš spēcīgs vējš.
Pūšot spēcīgam vējam, paaugstinās ugunsgrēka briesmas, jo vēja brāzmas var no grila izpūst pelnus vai kvēlojošas ogles. Īpaši spēcīgas vēja brāzmas var noraut grila vāku. Tā var izcelties ugunsgrēks, iespējama savainošanās. Šo iemeslu dēļ ieteicams ļoti uzmanīgi lietot grilu vējaina gaisa apstākļos.

STINGRI AIZLIEGTS LIETOT KAMADO BONO GRILU TELPĀS.

Šis grils ir paredzēts tikai lietošanai ārā, vietās, kurās ir piemērota gaisa ventilācija, attālāk no būvēm. Nekad neizmantojiet grilu slēgtā telpā vai transporta līdzeklī. Grilu aizliegts iekurt glabāšanas zonā, kurā var tikt turēti degoši materiāli, vai līdzās tai.

Beidzot cepšanu vienmēr aizdariet abus gaisa vārstuļus. Tā pārtrauksit gaisa piegādi un KAMADO BONO grils atdzisīs.

STINGRI AIZLIEGTS MODIFICĒT KAMADO BONO DAĻAS VAI TO VIETĀ IZMANTOT NEORIĢINĀLAS DETAĻAS.

Lietotājs ir atbildīgs par drošu grila izmantošanu un drošības līdzekļu ievērošanu.
Jebkuras detaļu izmaiņas var radīt kaitējumu vai bojājumus, taču, tādā gadījumā garantija netiks pielāgota.

KAMADO BONO – ļoti drošs grils. Ja to lietosit saskaņā ar nolūku, ievērojot drošības līdzekļus, varēsit ilgi un ērti to lietot.