+371 28144335  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
preces par 0,00 €
0
preces par 0,00 €
0

IEROBEŽOTA KAMADO BONO VISA EKSPLUATĀCIJAS LAIKA GARANTIJA

Saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, Kamado BONO pirmajam pircējam garantē, ka Kamado BONO ražotie un piedāvātie keramiskie grili, izmantojot tos ierastos apstākļos, ir bez rūpnieciskiem vai materiālu defektiem. Garantija tiek sniegta no dienas, kad grils tiek pārdots pirmajam pircējam, šādiem laika periodiem: neierobežota garantija attiecas uz keramikas pamatnes rāmi, keramikas uguns trauku, uguns gredzenu un keramikas deflektoriem, kas ir iekļauti pamata komplektā. Neierobežota garantija iepriekš minētajām detaļām attiecas tikai uz Kamado Bono grilu īpašniekiem, kuri ir iegādājušies grilu tieši no mūsu pārstāvniecības vai oficiālajiem partneriem un iesnieguši grila iegādes dokumentu.
2 gadu ierobežota garantija attiecas uz visām metāla detaļām, grila piederumiem un sānu plauktiem. Grila termometriem, stikla šķiedras blīvei ir 2 gadi ierobežota garantija, kabatas un digitālajiem termometriem ir 1 gada ierobežota garantija, digitālo termometru zondēm ir ierobežota 6 mēnešu garantija. Šī ierobežotā visa ekspluatācijas laika garantija ir spēkā tikai fiziskām personām, kuras grilu izmanto nekomerciāliem nolūkiem. Juridiskām personām, kuras grilu izmanto komerciāliem mērķiem, ir spēkā 2 gadu garantija keramiskajam korpusam un visām keramiskajām un metāla daļām, kā arī lu apdares nodauzījumi vai ieplaisājumi, kas atklājas pirkšanas laikā, jāatzīmē uz oriģinālās pirkšanas kvīts. Garantija netiek piemērota ieskrāpējumiem, ielenkumiem, nošķēlumiem, ieplīsumiem vai nelieliem kosmētiskiem ārējās virsmas ieplaisājumiem, kam nav ietekmes grila darbībai un, kuri ir pilnībā nekaitīgi.
Tādi materiāli kā hlors, rūpnieciskie dūmi, ķimikālijas, piesārņojums, īpaši liels mitrums, mauriņa pesticīdi un sāls var kaitēt metāla krāsām un klājuma materiāliem. Tādēļ metāla daļām, nerūsējošā tērauda un čuguna daļām piemērotā garantija nav spēkā. RŪSAS, OKSIDĀCIJAS, IZBALĒŠANAS un citu DEFEKTU gadījumā šo garantiju nedrīkst nodot citiem īpašniekiem.

REĢISTRĒJIET SAVU GRILU TAGAD | SPIEDIET ŠEIT

Ja jebkurš produkts, kam tiek piemērota šī garantija, ir ar defektu, tāds produkts, atkarībā no Kamado BONO izvēles, tiks labots vai apmainīts pret līdzīgu jaunu izstrādājumu vai jaunu daļu. Saskaņā ar šo garantiju, Kamado BONO uzņemas atbildību par remontu un (vai) daļu maiņu. Iesniedzot pretenziju, pircējam jānofotografē bojājums kaitējuma novērtēšanai.
Saskaņā ar Kamado BONO garantiju, ārējās glazūras ieskrāpējumi, ieplīsumi, nošķēlumi, ielenkumi vai mazi kosmētiskie defekti, kam nav ietekmes uz darbību, netiek laboti.

Šī garantija netiek piemērota, ja defekti ir radušies nepareizas izstrādājuma samontēšanas vai nepiemērotas apkopes, lietošanas neievērojot instrukcijas vai ne saskaņā ar nolūku dēļ, tāpat, ja izstrādājums tiek glabāts nepiemērotā vidē. Šī garantija netiek piemērota, ja defekti radušies dabīgas nolietošanās, nelaimes gadījumu, stihiskās nelaimes dēļ, nelikumīga remonta, izstrādājuma vai tā daļu pārtaisīšanas vai izmainīšanas gadījumā. Šī garantija netiek sniegta, ja keramiskā grila iedauzījumi vai ieplīsumi radušies pēc izstrādājuma pārdošanas pirmajam pircējam. Kamado BONO neuzņemas atbildību, ja garantijas saistības tiek vilcinātas vai netiek pildītas, tādā gadījumā, kad tās radušās negadījuma vai neparedzēta gadījuma dēļ, kuru Kamado BONO nevar kontrolēt. Garantija tiek anulēta, ja jebkādi šķidrumi – ieskaitot degšanas šķidrumu – tiek lieti keramiskā grila iekšpusē vai uz tā. Garantija tiek anulēta, ja grils tiek kurināts ar malku vai citu nepiemērotu kurināmo, grila kurināšanai jāizmanto augstas kvalitātes dižkoka ogles, bet aizdegšanai jāizmanto iekuri. Keramiskā grila aizsargsegumu var sabojāt materiāli vai nosacījumi, par kuriem Kamado BONO neuzņemas atbildību. Kamado BONO izmanto materiālus izturīgus pret rūsu, taču garantija netiek piemērota grila metāla daļu rūsas vai oksidācijas gadījumā, izņemot, ja ir bojāta grila struktūras viengabalainums.

Šī garantija netiek piemērota, iegādājoties izstrādājumu no nelegāliem piegādātājiem un (vai) trešajām valstīm. Garantija tiek sniegta tikai iegādājoties izstrādājumus no pilnvarotiem piegādātājiem, kas norādīti kamadobono.lt vietnē.
Šī garantija netiek piemērota grilu izmantojot komerciāliem un citiem līdzīgiem mērķiem. Šī garantija ietver parastu ikdienas lietošanu un apkopi.

Kamado BONO neuzņemas atbildību ja garantijas saistības tiek vilcinātas vai netiek pildītas, tādā gadījumā, kad tās radušās negadījuma vai neparedzēta gadījuma dēļ, kuru Kamado BONO nevar kontrolēt, ieskaitot, bet neaprobežojoties, stihiskās nelaimes, ugunsgrēku, valdības ierobežojumus vai aizliegumus, streikus, pārvadājumu kavēšanos vai samazinātus materiālu resursus.

Tā - vienīgā Kamado Bono garantija. Kamado Bono akcentēti neuzņemas atbildību par jebkādām citām garantijām, kas izklāstītas vai paredzamas, ieskaitot paredzamas komercīpašību un piemērotības konkrētam mērķim garantijas.

Šī garantija netiek piemērota un Kamado Bono neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies kavēšanās, darbības pārtraukšanas dēļ, tāpat par neērtībām vai par jebkādu nejaušu, tīšu un/vai sekojošu kaitējumu. Pircēja izņēmuma tiesības par šīs garantijas pārkāpšanu ierobežo izstrādājuma vai tā daļu remonts vai izmaiņas, saskaņā ar šajā garantijā norādīto kārtību.

Atsevišķās valstīs garantijas spēkā esamības ierobežojumi nav atļauti vai ierobežojumi par nejaušu vai seku kaitējumu netiek piemēroti, tādēļ augstāk norādītie ierobežojumi vai izņēmumi Jums var netikt piemēroti. Šeit sniegtajā garantijā minētas visas juridiskās tiesības, taču Jums var tikt piemērotas citas tiesības, kas katrā valstī ir atšķirīgas. Kamado BONO nepilnvaro nekādas fiziskas vai juridiskas personas uzņemties atbildību Kamado BONO vārdā par Kamado BONO izstrādājumu pārdošanu vai pirkšanu. Iegādājoties Kamado BONO izstrādājumu no nepilnvarotiem pārdevējiem, garantija izstrādājumam netiks piemērota. Ja Jums ir jautājumi par pilnvarotu pārdevēju identitātes noteikšanu, pirms izstrādājuma iegādes, sazinieties ar Kamado BONO.
Par garantijas pretenzijas iesniegšanu vērsieties Kamado BONO administrācijā http:s//kamadobono.lv/lv/kontakti